Bacaan Versi Lengkap Doa Qunut

Sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu, dan sholat sedikit beda dari yang lainnya adalah sholat subuh. Karena didalamnya didalamnya terdapat doa qunut, dimana berdoa setelah I’tidal dan sebelum sujud pada rakaat ke dua.

Doa Qunut

Meskipun tergolong ibadah sunnah, namun amalan sunnah ini dihukumi fardhu kifayah dimana maksudnya adalah sebuah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sekali dalam melaksanakannya.

Sehingga jangan heran jika kebanyakan umat muslim ketika beribadah sholat subuh akan melakukan amalan yang namanya qunut subuh. Ini dikarenakan amalan ini sangat dianjurkan oleh syariat islam.

Versi Doa Qunut

Pada kitab ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq oleh karya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, amalan doa qunut subuh sangat dianjurkan sekali dibaca ketika terjadi musibah atau bencana.

Tepatnya seperti bencana yang pernah kita alami semua 2 tahun lalu, yaitu musibah mematikan pandemic covid. Dengan doa ini semoga Allah SWT menjauhkan musibah covid ini dan memberikan kita keselamatan agar kita dan keluarga kita terhindar dari virus yang mematikan ini.

Adapun doa qunut itu sendiri terdiri dari dua versi, yaitu versi bacaan pendek dan versi bacaan Panjang. Berikut bacaannya :

  1. Bacaan Qunut Versi Pendek

Allahummahdini fi man hadait, wa ‘afini fii man ‘aafait, wa tawallanaa fii man tawallait, wa baarik lana fii maa a’thait, wa qinii syarramaa qadlait, fainnaka taqdli wa laa yuqd laa ‘alaik, wa innahu laa yadzillu mau waalait, tabarakta rabbana wa ta’ala it.

Terjemahannya : “Wahai Allah, Berilah aku hidayah seperti orang yang telah Engkau beri hidayah, berilah aku kesejahteraan seperti orang yang telah Engkau beri kesejahteraan, berilah aku pertolongan seperti orang yang telah Engkau beri pertolongan, berilah aku keberkahan pada apa yang telah Engkau berikan kepadaku, dan jagalah aku dari hal buruk yang telah Engkau tetapkan, karena sesungguhnya Engkau yang menetapkan dan tidak ditetapkan atasMu, dan tidak hina kepada orang yang telah Engkau beri pertolongan, Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami, lagi Maha Tinggi.”

  1. Bacaan Qunut Versi Panjang

Allahummahdini fi man hadait, wa ‘afini fii man ‘aafait, wa tawallanaa fii man tawallait, wa baarik lana fii maa a’thait, wa qinii syarramaa qadlait, fa innaka taqdli wa laa yuqdlaa ‘alaik, wa innahu laa yadzillu mau waalait, tabarakta rabbana wa ta’ala it. falak al hamdu a’laa ma qadhait, wa astagfiruka wa atuubu ilaik, wa shallallahu ‘alaa sayyidinaa muhammadin nabiyyil ummiyyai wa ‘ala aalihi wa sahbihi wa sallam.

Terjemahannya : “Ya Allah berilah aku petunjuk seperti mereka yang telah Engkau kasih petunjuk. Berilah diriku kesehatan seperti mereka yang telah Engkau kasih kesehatan. Jagalah aku seperti orang yang telah Engkau jaga. Berikanlah aku keberkahan terhadap apa yang telah Engkau beri. Berilah aku keselamatan dari bahaya kejahatan yang telah Engkau beri ketetapan. Engkaulah yang memberi hukuman dan bukan dihukum. Tidak akan hina orang yang Kau jadikan pemimpin. Tiada mulia orang yang telah Engkau musuhi. Maha Suci Dirimu Tuhan kami lagi Maha Agung. BagiMu segala pujian di atas apa yang Engkau tetapkan. Aku mohon ampun kepadaMu dan bertaubat kepadaMU. Semoga Allah memberi curahan rahmat dan karunianya kepada baginda kami Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.”

Penutup

Demikianlah sekilas penjelasan bacaan doa dan hukum amalan qunut ini, semoga siapa saja muslim atau Muslimah yang niat ikhlas dan khusyu dalam mengamalkannya mendapatkan hidaya, ma’unah dan ridho dari Allah SWT dan syafaat Nabi Muhammad SAW. untuk bekal kita ketika di akhirat kelak.

 

Sumber Referensi :

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6255380/doa-qunut-subuh-lengkap-dan-artinya-kapan-dibacanya

Screenshot Check Plagiat :